• Wednesday, March 07, 2018

  ролеви игри в леглото

  – Миличък, хайде да включим някакви ролеви игри в леглото, например аз ще съм продавачка, ти купувач, какво ще кажеш?
  – Съгласен съм... Добър ден, а сланинка да имате?
  – Нямаме.
  – Е, как нямате, аз я напипвам...
  ролеви игри в леглото