• Thursday, March 15, 2018

  Чистачка подава жалба

  Чистачка подава жалба в полицията за изнасилване.
  – Как се случи?
  – Ами, миех пода на стълбите, той се прокрадна отзад и…
  – А не можахте ли да избягате?
  – Къде да бягам? Отляво – стена, отдясно – парапет, а отпред бях измила, всичко щеше да стане на стъпки…
  Чистачка подава жалба