• Tuesday, March 20, 2018

  Звъни се...

  Звъни се...
  - Кой е?
  - Добър ден, отворете, трябва да проверим водомера ви!
  - Не мога, не съм облечена...
  - Ами облечете се, де...
  - Добре, минутка само...
  След 30 минути пак звъни:
  - Отворете, де, какво стана, облякохте ли се?
  - Амии... не, не знам какво да си облека...
  Звъни се...