• Thursday, March 15, 2018

  Полицай записва

  Полицай записва данните на арестуван:
  – Женен ли сте?
  – Да.
  – За кого?
  – За жена.
  – То е ясно, че е за жена!
  – Кое пък му е толко` ясното?!? Сестра ми, например, е женена за мъж!