• Thursday, March 15, 2018

  ще ти вземе коня

  Влиза един каубой в бара, поръчва си уиски и още не отпил чува вик:
  – Внимавай, ще ти вземе коня!
  Излиза и изпозастрелва всичко шаващо пред бара, дето не е кон. Влиза обратно, изпива си питието на екс и а-ха да каже второ пак същия глас:
  – Казах ти, ще ти вземе коня!
  Взима втория пистолет, втурва се към вратата, а зад гърба му бармана:
  – Ало, шахматистите в сепарето, я по-тихо че тоя ще избие целия град!
  ще ти вземе коня