• Wednesday, January 24, 2018

    Тъмна нощ

    Тъмна нощ. В дома на Иванов се чува странен шум. Той става и какво да види - някакъв крадец тършува в стаята. - Стой, не мърдай, търся пари ... - извиква крадецът. - Ами да потърсим заедно, дано да намерим ...