• Thursday, January 25, 2018

    Старшината обяснява на войниците

    Старшината обяснява на войниците: - Трябва постоянно да държите врага под око! Да не го изпускате от поглед! Иванов, какво си ме зяпнал?