• Sunday, January 14, 2018

    Вчера съседката

    Вчера съседката сложи над вратата си амулет да не влизали нечисти сили в къщата. Днес седи пред вратата… счупила си ключа… не може да влезе… 
    Вчера съседката