Знаеш ли какво е глупак

- Знаеш ли какво е глупак? - Да, човек, който не може да си формулира мисълта толкова ясно, че друг веднага да я разбере. Разбра ли сега? - Не.
Знаеш ли какво е глупак

Previous Post
Next Post