• Thursday, January 25, 2018

    Знаеш ли какво е глупак

    - Знаеш ли какво е глупак? - Да, човек, който не може да си формулира мисълта толкова ясно, че друг веднага да я разбере. Разбра ли сега? - Не.
    Знаеш ли какво е глупак