• Tuesday, January 30, 2018

    опитни доктори

    В една лудница пристигат опитни доктори да видят кой е за изписване. Гледат - един човек дърпа тухла с верига. Питат го какво е това. Той отговаря, че е куче. Оставили го в лудницата. След месец идват пак. Гледат същата картинка. Попитали отново лудия какво е това. Той казал, че е тухла. Освободили го. Точно излязъл навън и както не го чували, рекъл на тухлата: - Тоби, не лай толкова силно, едвам успяхме да ги заблудим!
    опитни доктори