• Sunday, January 21, 2018

    Бабоооо! - вика внучето

    - Бабоооо! - вика внучето на баба си. - Кажи, чедо? - Какво е любовник, бабо? - Любовник? Любовник, любовник, любовник! Бягай бърже, чедо, да отключим гардероба, че се сетих защо го заключих...

    Бабоооо! - вика внучето