• Friday, January 12, 2018

  Първи ден в затвора

  Първи ден в затвора, Двама съкилийници седят на леглата и се изучават, по едно време единия казва на другия:
  - Значи, само да се приближиш до мен, ще те одера жив! Да не си помислил да ме пипнеш, докато спя! Не желая да говориш с мен! Чу ли ме?!
  А вторият си мисли:
  - Просто жестоко! Току що дойдох, а вече съм женен!
  Първи ден в затвора