Първи ден в затвора

Първи ден в затвора, Двама съкилийници седят на леглата и се изучават, по едно време единия казва на другия:
- Значи, само да се приближиш до мен, ще те одера жив! Да не си помислил да ме пипнеш, докато спя! Не желая да говориш с мен! Чу ли ме?!
А вторият си мисли:
- Просто жестоко! Току що дойдох, а вече съм женен!
Първи ден в затвора

Previous Post
Next Post