• Sunday, January 14, 2018

    Блондинка си говори с приятелка

    Блондинка си говори с приятелка: - Вчера ходих на очен лекар. - И какво ти каза? Как си със зрението? - Със зрението съм добре, но има друг проблем. Докторът ми каза, че трябва да науча азбуката.
    Блондинка си говори с приятелка