• Saturday, January 06, 2018

    Ако сте минали тридесетгодишна възраст

    Ако сте минали тридесетгодишна възраст, живеете в България и абсолютно нищо не сте постигнали в този живот – вие сте честен и порядъчен човек!

    Между пенсионери:– На 74 години съм, а се чувствам като студент.– Какво, по мацки ли тичаш?– Не, пари за ядене не ми стигат.