• Wednesday, January 17, 2018

    Професор изпитва студентка

    Професор изпитва студентка, която очевидно не е подготвена. Слушал я той известно време и казал: - Съжалявам, колежке, но при това положение не мога да ви пусна. - Аз също. - отговорила студентката.
    Професор изпитва студентка