• Wednesday, January 17, 2018

  Професор изпитва студентка

  Професор изпитва студентка, която очевидно не е подготвена. Слушал я той известно време и казал: - Съжалявам, колежке, но при това положение не мога да ви пусна. - Аз също. - отговорила студентката.
  Професор изпитва студентка

  Харесай facebook страничката


  [X] CLOSE
  +Get this at Вицове

  Мобилни Вицове