• Thursday, January 25, 2018

    Командирът пита касиера

    Командирът пита касиера: - Къде държите парите на полка? - В здрава кутия. - Надеждна ли е? - Абсолютно! Никакъв ключ не може да я отвори. - А вие как я отваряте? - С кламер.
    Командирът пита касиера