• Wednesday, January 24, 2018

    Докторе, когато си пие кафето

    - Докторе, когато си пие кафето, моят мъж винаги изяжда чашката. Само дръжката оставя, не е нормално..- Хм, странно, че то това е най-вкусното!
    Докторе, когато си пие кафето