• Saturday, January 13, 2018

  Веднъж един дървар сякъл дърва

  Веднъж един дървар сякъл дърва на брега на реката, но изпуснал в нея брадвата си. Седнал на земята и заплакал от мъка. Явил му се Бог и го попитал:
  – Защо плачеш?
  – Как да не плача, Господи?! Изпуснах брадвата в реката и сега няма как да изкарвам прехраната на семейството си.
  Господ бръкнал в реката и извадил златна брадва:
  – Тази ли е твоята?
  – Не, не е моята. - отвърнал дърваря.
  Господ отново бръкнал в реката и този път извадил сребърна брадва:
  – Може би тази е твоята?
  – Не, и тази не е.
  Третият път Господ извадил желязна брадва.
  – Да, да, тази е моята! - радостно извикал дърваря.
  – Виждам, че си добър и честен човек. - рекъл Господ.
  - За това вземи и трите брадви.
  Заживял дърварят в охолство, но един ден, както се разхождал с жена си покрай реката, тя се подхлъзнала и паднала в нея. Мъжът седнала на брега и горко заплакал. Отново се явил Бог и го попитал защо плаче.
  – Как да не плача, Господи?! Жена ми падна в реката.
  Тогава Бог извадил Дженифър Лопес от реката и попитал:
  – Това ли е жена ти?
  – Да! - радостно извикал мъжа.
  Смръщил се Бог:
  – Защо този път ме излъга?
  – Виждаш ли, Господи! - въздъхнал дърваря.
  - Бих ти казал, че това не е моята жена, но тогава ти щеше да извадиш Катрин Зита Джоунс. Аз отново бих ти казал, че не е моята жена и накрая ти би извадил нея. И като награда за честността ми, би ми дал и трите. А аз не бих могъл да изхраня четири гърла и щяхме да бъдем много нещастни...
  Извод:
  - Когато мъжете лъжат, го правят с достойнство и за общото благо...
  Веднъж един дървар сякъл дърва