• Friday, December 01, 2017

  [ВИЦ] - Една жена решила да скрои номер на мъжа си

  Една жена решила да скрои номер на мъжа си. Прибрала се тя вкъщи и му написала една бележка:
  „Кире, всичко между нас свърши. Омръзна ми, не мога повече така, край! Напускам те…“
  Оставила тя бележката на масата, скрила се под леглото и зачакала. Съпругът и се прибрал, прочел бележката и веднага взел телефона…
  – Скъпа, най-накрая я напуснах тая моята вещица. Знам, че трябваше да го направя още когато те срещнах. Вече съм само твой и след десет минути съм при теб…
  Взел той бележката, дописал нещо набързо и излязъл на бегом. Жена му била силно разстроена от ефекта на шегата си. Тя излязла от скривалището си и като едвам сдържала сълзите си, прочела дописаното на бележката:
  – Краката ти се виждаха глупачке, отивам за хляб!