• Sunday, December 03, 2017

  [ВИЦ] ~ Мюлер решил да направи идеологически тест на офицерите

  Веднъж Мюлер решил да направи идеологически тест на офицерите от Гестапо.
  Минал той край тях и попитал първия :
  – Кажете първото число за което се сетите!
  – 17 – отговорил офицера.
  – Но защо избрахте точно 17, а не например 71?
  Офицерът мълчал, а Мюлер записал в досието му: „Истински ариец с много твърд характер. “
  След това попитал следващия :
  – Кажете и вие едно число!
  – 38.
  – Но защо точно 38, защо не 83?
  – Ако Фюрерът заповяда, може и 83. – отговорил без да се замисли офицерът.
  Тогава Мюлер си записал: „Истински верен на Фюрера ариец .“
  После попитал следващия:
  – Кажете едно число!
  – 55.
  – Но защо точно 55, защо не . . .  Ееееее, пак ли вие Щирлиц!
  [ВИЦ] ~ Мюлер решил да направи идеологически тест на офицерите