• Friday, December 08, 2017

  ВИЦ ~ След претърпяно корабокрушение

  След претърпяно корабокрушение през вечерта, слънцето изгряло и корабокрушенците установили, че мъжете са се спасили на един остров, а жените на друг. Двата острова били толкова близо един до друг, че от единия се виждало какво става на другия. Младите мъже казали:
  – Хайде да преплуваме!
  Улегналите мъже ги скастрили:
  – Къде ще плувате, бе? Дайте да си построим една лодка. Да си издяламе гребла, да сложим платна и така ще преплуваме..
  Тогава, един старец ги прекъснал:
  – Ама къде ще ходите? Че то и оттук се вижда добре…
  ВИЦ ~ След претърпяно корабокрушение