ВИЦ ~ След претърпяно корабокрушение

След претърпяно корабокрушение през вечерта, слънцето изгряло и корабокрушенците установили, че мъжете са се спасили на един остров, а жените на друг. Двата острова били толкова близо един до друг, че от единия се виждало какво става на другия. Младите мъже казали:
– Хайде да преплуваме!
Улегналите мъже ги скастрили:
– Къде ще плувате, бе? Дайте да си построим една лодка. Да си издяламе гребла, да сложим платна и така ще преплуваме..
Тогава, един старец ги прекъснал:
– Ама къде ще ходите? Че то и оттук се вижда добре…
ВИЦ ~ След претърпяно корабокрушение

Previous Post
Next Post