• Friday, December 08, 2017

  ВИЦ ~ Чапай и Петка отишли на реката

  Чапай и Петка отишли на реката.
  – Сега, Петка, качи се на това дърво и ако дойдат белите ми свирни. Аз влизам да се къпя.
  – Добре.
  Качил се Петка на дървото. След малко дошли белите. Петка го дострашало да свирне и не издал никакъв звук. Белите забелязали Чапай, хванали го и го пребили.
  На следващия ден Чапай и Петка пак отишли на реката. Чапай пак заръчал на Петка:
  – Като дойдат белите, ще ми свирнеш!
  – Добре.
  Белите пак дошли, Петка отново се уплашил, та Чапай пак останал пребит.
  На следващия ден Чапай:
  – Сега е твой ред да влезеш в реката. Аз ще се кача на дървото.
  Петка се уплашил, но послушал приятеля си. Влязал да се изкъпе и да поплува.
  Пак дошли белите и казали:
  – Хайде стига сме трепали тоя във водата, давайте да натупаме тоя, дето стои на дървото…
  ВИЦ ~ Чапай и Петка отишли на реката