• Friday, December 01, 2017

  [ВИЦ] - Веднъж учителя по математика попитал Митко

  Веднъж учителя по математика попитал Митко:
  – Митко, кажи ми колко прави пет по седем?
  – От тук не се чува нищо господине! Бихте ли повторили?
  – Митко, попитах те, колко прави пет по седем?
  – Ама наистина господине, от тук не се чува абсолютно нищо!
  – Митко, моля ти се, престани да ме мотаеш! Хайде да си сменим местата, за да ти покажа, че всичко се чува!
  – Добре господине, нека да ги сменим!
  – Я сега ми кажете господине, вие от колко време спите с майка ми?
  – Вярно бе Митко! Ами, че то, наистина от тук нищо не се чувало…
  [ВИЦ] - Веднъж учителя по математика попитал Митко