• Friday, November 03, 2017

  [ВИЦОВЕ] ~ Гарабед и жена му били в съда

  Гарабед и жена му били в съда:
  – Господин съдия, тя ми строши чепа!
  – Имате ли свидетели?
  – Какви свидетели? Искате ли да го извадя и да ви покажа!
  – Не може! Ще отложим делото, докато се яви свидетел!
  Два месеца по-късно в същата съдебна зала:
  – Господин Киркор, кажете какво знаете по случая?
  – Ами, седя си аз една вечер в кухнята, а прозорецът беше отворен, и гледаше към апартамента на Гарабед. Има-няма някакви си триста метра. Изведнъж се чу „Тряяяяяс“ и силно замириса на строшен чеп…
  [ВИЦОВЕ] ~ Гарабед и жена му били в съда