• Tuesday, November 21, 2017

  [ВИЦ] ~ Мъж пътувал в автобуса

  Мъж пътувал в автобуса. Пред него стояла млада госпожица. Мъжът я огледал от глава до пети и казал: „Ама,че голям задник!“. Госпожицата се обърнала и му зашлевила една звучна плесница. Мъжът, обаче продължил с констатациите  – „Ама,че малки цици!“. Госпожицата пак му зашлевила плесница. Тогава мъжът я потупал по рамото и когато тя се обърнала, той и казал:
  – Госпожице, зашлевихте ми две плесници, но за да ви покажа, че не съм злонамерен, ще ви кажа как да си увеличите бюста.
  – Как? – попитала учудено госпожицата.
  – Търкате ги с руло тоалетна хартия, три пъти дневно.
  – Дали ще помогне? – попитала недоверчиво госпожицата.
  – Ами така като гледам, доста е помогнало на задника ви…
  [ВИЦ] ~ Мъж пътувал в автобуса