• Thursday, November 30, 2017

  [ВИЦ] ~ Нелегален имигрант заговорил магистрална труженичка

  Нелегален имигрант заговорил магистрална труженичка на развален български:
  – Час, ти колко взима?
  – Вземам сто лева!
  Имигранта:
  – Аз ти дава на тебе двеста лева, ти прави имигрант стил?
  – Не.
  Мацката отказала, защото си нямала никаква идея какво е това имигрант стил.
  – Четиристотин лева?
  – Не.
  – Дава тебе хиляда лева, ти прави имигрант стил?
  Мацката се престрашила да рискува, най-вече и от любопитство. За да разбере какво е това имигрант стил. Почнала тя да обслужва клиента си и му направила пълна програма, но не се случило нищо необикновено или нестандартно. След като свършили, мацката попитала:
  – Кое всъщност беше имигрант стила?
  – Пари плаща… държава…