[ВИЦОВЕ] - Съпругата била в леглото с любовника си

Съпругата била в леглото с любовника си, когато изведнъж чула, че мъжът и отключва външната врата.
– Остани тук – казала тя на любовника. – Той е прекалено пиян и хич няма да те забележи.
Съпругът влязъл в спалнята и се метнал в леглото, без изобщо да забележи любовника. След няколко минути обаче, през алкохолната мъгла видял, че от одеялото се подават шест крака. Той се обърнал към жена си и казал:
– Ей, защо в това легло има шест крака? Трябва да са четири. Какво става?
– Глупости – отвърнала съпругата. – Толкова си пиян, че не можеш да ги броиш. Я стани от леглото и опитай пак. От там се вижда по-добре.
Мъжът станал от леглото и започнал да брои.
– Едно, две, три, четири… Знаеш ли, права си!
[ВИЦОВЕ] - Съпругата била в леглото с любовника си

Previous Post
Next Post