• Monday, November 06, 2017

  [ВИЦОВЕ] - Съпругата била в леглото с любовника си

  Съпругата била в леглото с любовника си, когато изведнъж чула, че мъжът и отключва външната врата.
  – Остани тук – казала тя на любовника. – Той е прекалено пиян и хич няма да те забележи.
  Съпругът влязъл в спалнята и се метнал в леглото, без изобщо да забележи любовника. След няколко минути обаче, през алкохолната мъгла видял, че от одеялото се подават шест крака. Той се обърнал към жена си и казал:
  – Ей, защо в това легло има шест крака? Трябва да са четири. Какво става?
  – Глупости – отвърнала съпругата. – Толкова си пиян, че не можеш да ги броиш. Я стани от леглото и опитай пак. От там се вижда по-добре.
  Мъжът станал от леглото и започнал да брои.
  – Едно, две, три, четири… Знаеш ли, права си!
  [ВИЦОВЕ] - Съпругата била в леглото с любовника си