• Monday, November 06, 2017

  каубой щял да се жени

  Един каубой щял да се жени. Качил булката на коня и тръгнали, обаче конят се спънал. Каубоят казал:
  – Едно!
  По средата на пътя конят отново се спънал и каубоят казал:
  – Две!
  Тъкмо преди да влязат в църквата, конят се спънал за трети път и каубоят казал „Три!“, извадил пистолета си и го застрелял.
  – Как можа да застреляш горкото животно? – проплакала булката.
  Каубоят я погледнал строго и казал през зъби:
  – Едно!