• Thursday, November 30, 2017

  [ВИЦ] ~ Математик и инженер трябвало да участват в научен експеримент

  Математик и инженер трябвало да участват в научен експеримент. Те били поставени в стая, на другия край на която лежала на едно легло, чисто гола красавица. Условието на експеримента било, че на всеки тридесет секунди те имали право да изминат половината от разстоянието между тях и жената. Математикът веднага избухнал:

  – Та това е безсмислено! И се запътил към изхода. Инженерът обаче се съгласил да продължи да участва в експеримента. Тогава математикът му казал:

  – Не виждаш ли, че няма никакъв начин да стигнеш до нея?

  Тогава инженерът отговорил:

  – И какво толкова? За много кратко време ще съм достатъчно близо, за да мога да свърша основната цел…
  [ВИЦ] ~ Математик и инженер трябвало да участват в научен експеримент