• Thursday, November 30, 2017

  [ВИЦ] - Из пустинята бродели арменец и евреин

  Из пустинята бродели арменец и евреин. Както си ходели, евреинът намерил торба пълна с жълтици. Арменецът поискал да я разделят, но евреинът му отказал, понеже пръв видял торбата. Продължили те да вървят и арменецът намерил торба пълна с храна. Тогава евреинът предложил:

  – Ще ти дам половината торба с жълтици, ако ти ми дадеш половината торба с храна.

  – Не става, искам цялата торба с жълтици срещу половината от моята торба с храна.

  Дълго спорили и накрая арменецът казал:

  – Аз предлагам да направим пазар!

  Отворил той торбата, извадил храната, наредил я и зачакал. Евреинът дошъл и попитал:

  – Колко струва половината от тази храна?

  – Струва една торба жълтици.

  – А,скъпо е! – отвърнал евреинът.

  – Е, щом като не ти харесва цената, поразходи се из пазара и разгледай… може пък да намериш нещо по-евтино!
  [ВИЦ] - Из пустинята бродели арменец и евреин