• Tuesday, October 17, 2017

    [ВИЦОВЕ] - Шаманът на индианско племе

    Шаманът на индианско племе, живеещо в американски резерват, трябвало да предскаже по звездите, каква ща бъде зимата- тежка или лека. Настъпила заветната вечер и ритуалът започнал. Шаманът се взирал в звездите, взирал се и след като нищо не могъл да предскаже, си рекъл: „Ако кажа, че зимата ще бъде мека, може да не позная и да имам големи проблеми. Най-добре ще бъде, да съберат дърва.“ Тогава шаманът казал:
    – Братя мои, този път, зимата ще бъде тежка! Започваме да събираме дърва.
    Минал се един месец, а шаманът си помислил: „Абе, я да взема, да проверя прогнозата за времето в близкия щат!“. Отишъл там да пита каква ще бъде зимата, а метеоролозите му отговорили:
    – Очакваме тази зима, да бъде много тежка!
    – Защо мислите така? – попитал ги учудено жреца.
    – Ами, защото индианците, вече цял месец събират дърва като луди…
    [ВИЦОВЕ] - Шаманът на индианско племе