• Monday, October 09, 2017

  МАЙТАПИ ~ Пожар, дим, паника…

  Пожар, дим, паника… разни хора тичали насам-натам. Началникът на пожарникарите се промъкнал в една от стаите, за да види дали има някой за спасяване и какво да види – един от неговите служители бил награбил някаква мадама и я ч*кал.
  – Сержант, какво правиш, засрами се!
  – Ами, аз, тука… спасявам, нали…
  – В такива случаи е нужно да се направи изкуствено дишане!
  – Е, да… то аз така започнах и…