• Thursday, October 12, 2017

  ВИЦОВЕ ~ Пиратски кораб

  Пиратски кораб пътувал през океана и изведнъж, насреща му изскочил френски галеон. Юнгата попитал капитана:
  – Капитане, какво ще правим сега?
  – Дай ми червената риза! Ще се бием с тях.
  Нападнали галеона и го превзели. На следващият ден, насреща им изскочила английска фрегата. Юнгата пак попитал капитана:
  – Капитане, какво ще правим сега?
  – Дай ми червената риза! Пак ще се бием.
  Били се и отново победили. Юнгата попитал капитана от любопитство :
  – Капитане, каква е тази червена риза? Защо винаги като я облечете и побеждаваме?
  – Нося я, за да повдигам духа на екипажа. Ако някой ме рани, да не си личи. Така вие няма да се плашите и ще продължавате да се биете.
  Минало се известно време и насреща им изскочила огромна Испанската Армада. Юнгата отишъл при капитана, целия прежълтял от страх и го попитал:
  – Капитане, да ви донеса ли червената ви риза?
  – Донеси я, ама ми дай и кафявите гащи…
  ВИЦОВЕ ~ Пиратски кораб