• Saturday, October 14, 2017

  ВИЦОВЕ ~ Ядосана учителката изпитвала учениците в класа

  Ядосана учителката изпитвала учениците в класа:
  – Митко!
  – Какво?
  – Ще ти кажа аз на тебе „Какво“! Стани, когато разговаряш с учителката! Колко прави две и две?
  – Пет.
  – Идиот! От тебе няма да стане инженер! Седни си, имаш двойка!
  – Петре!
  – Какво?
  – Ще ти дам аз на тебе едно „Какво“. Стани, когато говориш с учителката! На колко е равно две плюс две?
  – На три!
  – Идиот! От тебе инженер няма да стане! Седни си, пиша ти двойка.
  – Иванчо?
  – Да, госпожо!
  – Колко прави две и две?
  – Четири, госпожо!
  – Браво, от тебе ще стане инженер!
  – Но, госпожо… – продължил Иванчо.
  – Какво?
  – Ще ти кажа аз на тебе „Какво“! Стани, когато говориш с инженер…
  ВИЦОВЕ ~ Ядосана учителката изпитвала учениците в класа