• Monday, October 16, 2017

    ВИЦОВЕ ~ Японците изобретили часовник

    Японците изобретили часовник, който, щом чуел нецензурен израз, прескачал с една минута напред. Решили да го изпробват, като поставили по един часовник в едно английско и в едно българско заведение. На следващия ден, часовникът в английското заведение бил с пет минути напреде, а този в българското заведение го нямало. Извикали сервитьора и го попитали:
    – Вчера поставихме един часовник тук. Къде е той сега?
    – Ама, това часовник ли било? А пък, ние се чудихме, за какво ни е този вентилатор през зимата…
    ВИЦОВЕ ~ Японците изобретили часовник