• Wednesday, October 11, 2017

    СМЯХ ~ Полицай се прибрал вкъщи

    Полицай се прибрал вкъщи след работа. Започнал да си съблича униформата и пистолета му паднал на земята. Произвел се изстрел и куршумът излетял през отворения прозорец, право към къщата на съседа. Силно разтревожен, полицаят изпратил сина си до къщата на съседа, за да види какво е станало.
    Синът му се върнал след малко и казал:
    – Тате, куршумът е улучил съседа право в оная му работа. Той, обаче ще се оправи. Положението с майка, обаче е по-зле. И двете и бузи са пробити…
    СМЯХ ~ Полицай се прибрал вкъщи