• Tuesday, October 10, 2017

  СМЯХ ~ Един човек бил плешив

  Един човек бил плешив, обаче много искал да има коса. Отишъл при доктора и му казал:
  – Докторе, помогни ми! Много искам да имам коса.
  Докторът му отвърнал:
  – Няма никакви проблеми! Знам едно ново лекарство, което действа безотказно. Ето, вземи го и започни да го пиеш.
  След две седмици, човекът отишъл отново и казал:
  – Докторе, пия това лекарство вече две седмици и нито един косъм не ми е пораснал.
  Докторът започнал да го успокоява:
  – Спокойно, бъди упорит и не се отказвай. Между другото, пропуснах да то кажа, че лекарството има един страничен ефект. Докато го пиеш, главата ти ще става все по-малка.
  Човекът пил още няколко седмици лекарството и отишъл отново при доктора, вече с видимо по-малка глава:
  – Докторе, главата ми доста намаля, а аз все още нямам никаква коса!
  Докторът спокойно отвърнал:
  – Не се притеснявай, просто продължавай да пиеш.
  Минали още няколко седмици и човекът отново отишъл при доктора, с глава голяма колкото портокал.
  – Докторе, все още няма никакъв положителен ефект!
  Докторът отговорил:
  – Спокойно, скоро ще дойде ефектът! Не се отказвай на финала!
  Пил човекът още една седмица и след известно време отново отишъл при доктора:
  – Докторе, вижте главата ми! Тя вече е голяма, колкото орех, а все още нямам нито един поникнал косъм!
  Тогава докторът станал и тържествено казал:
  – Ето, сега настъпи моментът! Среши си веждите назад…