• Thursday, October 26, 2017

  [ВИЦОВЕ] - Лорд Джон и един американец

  Лорд Джон и един американец попаднали на Северния полюс. Всеки започнал да строи иглу, което да използва за подслон Американецът привършил своето, излязъл и видял, че лордът е построил три иглута!
  – Но, за какво са ти три иглута?
  – Първото ще е домът, в който ще живея. Това до него е клубът, в който ще прекарвам всяка вечер. Онова третото, е клубът, в който моят крак никога няма да стъпи…
  [ВИЦОВЕ] - Лорд Джон и един американец