• Thursday, October 26, 2017

  Иванчо седнал да пише писмо

  Иванчо седнал да пише писмо на Господ:
  – Дядо Господи, аз бях много послушен и искам колело!
  После се усетил, че Господ знае, че това е лъжа и че изобщо не е слушал и започнал отначало:
  – Аз опитах да съм послушен и искам колело…
  После задраскал и това, защото и това не било вярно и пак започнал:
  – А трябва ли да съм бил много послушен само за едно колело?
  Накрая задраскал и това, влязъл в стаята на баба си и взел от рафта статуетката на Дева Мария. После написал:
  – Искам колело! Държа майка ти за заложник…