• Tuesday, October 03, 2017

  смешни вицове | Червената Шапчица....

  Вървяла си Червената Шапчица в гората и подскачала щастлива. Изведнъж големият лош вълк изскочил от един храст и извикал:
  – Червена Шапчице, ще те изям!
  – Недей, Вълчо! Виж само какви вкусни банички нося в моята кошничка. Я вземи и си и хапни!
  След десетина минути:
  – Ало, бабо… Да, изяде ги. Да, забели очите. Разбира се, че го разгледах. Изобщо не му се скубе козината, ще стигне за две шапки и една яка…
  смешни вицове | Червената Шапчица....