• Wednesday, October 04, 2017

  СМЯХ ~ Двама чукчи

  Двама чукчи лежали заедно в затвора и единия попитал другия:
  – Ти за какво лежиш?
  – Защото, пои време на лов убих един защитен вид бяла мечка. Дадоха ми две годишна присъда. Ами ти, за какво лежиш?
  – Аз убих жена си и затова ми дадоха десет годишна присъда.
  – Десет години? Че за какво толкова много, не? То там има само една шепа вълна…
  СМЯХ ~ Двама чукчи