• Tuesday, October 03, 2017

  ВИЦ - баба отишла при млад гинеколог...

  Една баба отишла при млад гинеколог, който бил изпратен в селото за да трупа ценен опит.
  – Свали си гащите бабо и се качи на магарето.
  Бабата го послушала и се качила. Гинекологът решил да се майтапи:
  – Мале, бабо, ама ти си била бременна!
  – Въй чедо, не думай! Ами, че аз, откак умря дядото преди двадесет години, такова нещо не съм правила. Я погледни пак, да не си сбъркал нещо!
  – Ама бабо, ти не само, че си бременна, но е и от негър.
  – Леле, чедо, аз не съм виждала такова нещо, как така бременна…
  След няколко минутни разсъждения, бабата погледнала засрамено доктора и го попитала:
  – А бе, докторе, това може ли да стане от патладжан?
  ВИЦ - баба отишла при млад гинеколог...