• Monday, September 04, 2017

  Диpектоp на мебелна фабpика отишъл в командиpовка в Паpиж

  Диpектоp на мебелна фабpика отишъл в командиpовка в Паpиж. Вpъща се и разказва впечатления:
  - Страшен град! Какви улици, какви магазини!
  - А жените?
  - О-о! Какви жени! Мечта! Разбират те от половин дума! Ето например аз - влизам в едно кафене, сядам на масата. При мен сяда една много красива мадама. Веднага се сети, че не знам и дума френски. Нарисува ми на салфетката чашка. Аз й налях шампанско. Нарисува цигара - дадох й цигара. Нарисува две танцуващи фигурки. Поканих я на танц, потанцувахме.
  - А после?
  - Нарисува легло...
  - А ти?
  - Хмм... и досега се чудя - как позна, че съм диpектоp на мебелна фабpика...
  Диpектоp на мебелна фабpика отишъл в командиpовка в Паpиж