• Wednesday, September 06, 2017

  След половин годишно обикаляне в орбита

  След половин годишно обикаляне в орбита, космонавтите се обаждат с гореща молба:
  – Пратете ни жена! Каквато и да е! Ако щете и надуваема ни пратете!
  След като пристига дълго чакания контейнер, те нетърпеливо го изтърсват и от него пада малка тубичка с надпис "Течна жена", а на инструкцията пише: 
  - "Втривайте в члена, до пълно удовлетворение."
  След половин годишно обикаляне в орбита