• Sunday, September 03, 2017

  Грузинец продава сланина, спира един и го моли да му отреже парченце

  Грузинец продава сланина, спира един и го моли да му отреже парченце да пробва.
  -Мм, много е вкусна, с какво си хранил прасето?
  -С хляб.
  Човекът вади документ и му показва, че е забранено да се хранят животни с хляб, съставя му акт.След малко минава друг, пак моли да опита и го пита с какво е хранил прасето.
  -С лайна-ядосано отговаря грузинецът, ядосан заради акта.
  Човекът вади и той документ, че е забранено да се хранят животни с лайна и нов акт. Седи грузинецът оклюмал, минава човек и по същата процедура го пита накрая с какво е хранил животното.
  -С кво съм го хранил, с кво съм го хранил-давах му пари да си купи квото иска.
  Грузинец продава сланина, спира един и го моли да му отреже парченце