• Friday, September 15, 2017

  Дъще… Разбрах, че си спала със съседа

  Майката:
  - Дъще… Разбрах, че си спала със съседа от горния етаж… Това е безобразие… Та той може да ти е баща.
  - Достатъчно голяма съм да преценя с кого да спя, въпреки възрастта.
  - Имах предвид, че той наистина може да е твой баща…
  Дъще… Разбрах, че си спала със съседа