• Tuesday, September 12, 2017

  Англичанин, французин и българин

  Англичанин, французин и българин и спорят от коя националност са били Адам и Ева.
  Англичанинът:
  – Според мен Адам е бил англичанин – само един англичанин може да бъде такъв джентълмен, че да си даде реброто, за да се появи Ева.
  Французинът:
  – А според мен Ева е била французойка – само една французойка може да се предложи за една ябълка.
  Българинът:
  – И двамата сте в голяма грешка по въпроса! Според мен Адам и Ева са били българи – само българин с една ябълка на гол г*з може да си мисли, че живее в рая…