• Wednesday, September 06, 2017

  Четирима мъже седнали да вечерят на една маса в луксозно заведение

  Четирима мъже седнали да вечерят на една маса в луксозно заведение. Яли и пили на корем и по някое време сервитьора отишъл при тях и им казал:
  – Господа, сметката ви е точно 1000 лева.
  – Ние от ХЕИ понякога правим доста внезапни проверки! – подхвърлил на сервитьора единия от сътрапезниците.
  Сервитьора отишъл при шефа си и след малко се върнал пак.
  – Шефа каза, че сметката ви става 800 лева.
  – Ние от пожарната също правим изненадващи проверки! – споделил друг от компанията.
  Процедурата с шефа се повторила и сметката станала 500 лева.
  – Ние от Енергото също си имаме нашите трикове! – споделил третия от компанията.
  След поредния разговор с шефа, сметката вече станала 300 лева.
  – Ами може да са 300, но щом ги давате от сърце, ще ги вземем! – казал данъчния инспектор на сервитьора.
  Четирима мъже седнали да вечерят на една маса в луксозно заведение