• Wednesday, September 06, 2017

  Жена започнала да ражда през нощта в дома си

  Жена започнала да ражда през нощта в дома си. Докторът израждал жената, а мъжът му светил с газена лампа, понеже били много бедни и нямали ток.
  Детето се родило и докторът казал:
  – Честито, имате син!
  Съпругът тръгнал да излиза от стаята, но доктора извикал:
  – Чакай! Светни ми пак с лампата, че има още едно!
  Съпругът се върнал и пак осветил на доктора.
  – Честито, имате още един син!
  Съпруга пак тръгнал да излиза от стаята,но доктора извикал отново:
  – Чакай! Ела пак да ми светиш! Има още!
  Този път съпругът отговорил без изобщо да се обърне:
  – Аз излизам, че явно светлината ги привлича…
  Жена започнала да ражда през нощта в дома си