• Friday, September 29, 2017

    ВИЦОВЕ ~ Надпис в болница

    👉 Надпис в болница: “Пациенти, не разговаряйте помежду си за своето заболяване – това само затруднява поставянето на диагнозата!”

    👉 Решил Уотсън да отучи Шерлок от пушенето на лула. Но не измислил нищо по-добро от това да си пъхне лулата отзад. Минал месец, а Шерлок така и не спрял пушенето. Само че Уотсън не можеше вече без лулата.

    👌 Реклама на крематориум:
    “За загиналите при пожар – големи намаление.”